Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd beleid HH

Organisatie: 
NDSD
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2016

Analyse uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, de VNG en het ministerie van VWS. Directe aanleiding zijn de vier richtinggevende uitspraken die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) voorjaar 2016 deed over de Wmo-voorziening 'huishoudelijke hulp'. Door de CRvB-uitspraken moet een aantal gemeenten het beleid herzien. De CRvB-uitspraken zijn in de analyse van de NDSD nader bezien in het licht van de brede opdracht van de Wmo. De verschillende uitvoeringsvarianten werden geïnventariseerd en geanalyseerd. 

Dit rapport biedt gemeenten handvatten bij de te maken keuzen over lokale vernieuwing en doorontwikkeling binnen het kader van de uitspraken.