Voorlopige vragenlijst cliëntervaringen Wmo beschikbaar

Hoe ervaren cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning? De Wmo 2015 verplicht gemeenten dit jaarlijks te meten. Het ministerie van VWS geeft gemeenten alvast een inkijk in de verplichte vragenlijst zoals die er nu ligt (inclusief de bijbehorende instructie).

De standaardvragenlijst wordt op dit moment gevalideerd onder cliënten en is naar verwachting in maart definitief. Tot die tijd kunt u de vragenlijst nog niet niet gebruiken.

Doel cliëntervaringsonderzoek

Via het cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners. Nieuw in de Wmo 2015 is dat gemeenten een verplichte, gestandaardiseerde vragenlijst moeten gebruiken. Dat maakt een vergelijking tussen gemeenten onderling mogelijk.

Reikwijdte onderzoek

Gemeenten willen veel weten over cliëntervaringen.Het bleek niet haalbaar om al alle vragen te verwerken in een gestandaardiseerde lijst. Het ministerie van VWS sprak daarom met gemeenten en cliënten(organisaties) af de verplichte gestandaardiseerde vragenlijst te focussen op die aspecten waarop het waardevol is dat gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. (Dit gaat onderdeel uitmaken van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.)

Modelvragenlijst

Op verzoek van vooral kleinere gemeenten is tevens een modelvragenlijst ontwikkeld, om aan de aanvullende kennisbehoefte te voldoen. Deze vragenlijst is facultatief. U moet altijd beginnen met de verplichte set vragen, vervolgens kunt u naar eigen behoefte aanvullende vragen toevoegen.

Vragenlijst en instructie

De voorlopige (verplichte) lijst bestaat uit 10 vragen, de validatie kan nog enkele kleine wijzigingen opleveren. De bijbehorende instructie geeft aanwijzingen over hoe gemeenten het onderzoek moeten (laten) uitvoeren.

Meer informatie

Hieronder de voorlopige vragenlijst, de (facultatieve) modelvragenlijst en de instructie. In de instructie vindt u ook een advies over de planning van uw cliëntenonderzoek in 2016.