Gezocht: koplopergemeenten cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een waardevol middel om te zorgen dat ons stelsel van ondersteuning en zorg voor zoveel mogelijk mensen helder en toegankelijk is. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en bewuste keuzes bij mensen die te maken hebben met beperkingen.

Cliëntondersteuning zorgt ook voor een evenwichtig en goed voorbereid gesprek tussen gemeente en inwoner.

Project Koplopers 

De cliëntondersteuning is sinds de inwerkingtreding van de Wmo 2015 volop in ontwikkeling. Er zijn veel mooie vernieuwingen zichtbaar, maar er zijn ook nog een hoop verbeteringen mogelijk. Om die ontwikkeling een impuls te geven heeft de VNG samen met de cliëntenorganisatie Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het initiatief genomen tot het project Koplopers Cliëntondersteuning.

Beter zichtbaar

We willen de gemeenten die vooroplopen in het vernieuwen en het verbeteren van de cliëntondersteuning in het zonnetje zetten en hen vragen in hun regio het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. Met ondersteuning van kennisinstituut Movisie willen we de cliëntondersteuning voor burgers en beleidsmakers beter zichtbaar maken, alle partijen van elkaars ervaringen laten leren, en het gebruik van cliëntondersteuning bevorderen.

Criteria koplopers

De VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein selecteren de koplopers uit de aangedragen kandidaten (zie de oproep hieronder). Drie criteria staan voorop:

  1. Staat cliëntondersteuning op de agenda in de gemeente (of regio), leeft het?
  2. Is het een gezamenlijk en lerend ontwikkelingsproces van gemeente, burgers/cliënten, professionals en vrijwilligers?
  3. Zijn er mooie vernieuwingen op aspecten zoals bekendheid, levensbreedheid, inhoudelijke invulling, koppeling professionals-vrijwilligers?

We streven naar geografische spreiding zodat in elke provincie een koploper is.

Start en slot

Het project start met een feestelijke aftrapbijeenkomst met de koplopergemeenten. Daarna gaan de koplopers in hun regio aan de slag. Interessante resultaten krijgen landelijk exposure. We sluiten af in het voorjaar van 2018 met een bijeenkomst waarin we de successen delen en het stokje overgeven aan de nieuwe colleges die volgend jaar van start gaan.

Oproep kandidaten

Bent (of kent) u een gemeente die vooroploopt in het gezamenlijk vormgeven aan de nieuwe cliëntondersteuning? Mail dan uw kandidatuur uiterlijk 1 juni 2017 aan Bob.vanderMeijden@VNG.NL

Meer informatie