Nationale Ombudsman over de eigen bijdrage Wmo: VNG-reactie

Burgers voelen zich onvoldoende geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. De wetgever heeft de paradoxale situatie gecreëerd dat gemeenten niet beschikken over de benodigde inkomensgegevens om die informatie te geven. Alleen het CAK mag dat doen.

Dit stelt de Nationale Ombudsman in het rapport 'Een onverwacht hoge rekening'.over eigen bijdragen.'

Mogelijkheden beperkt

De VNG onderschrijft de conclusie van de Ombudsman dat de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om vooraf concreet te kunnen informeren over de hoogte van de eigen bijdrage beperkt is. Gemeenten kunnen slechts gebruikmaken van of verwijzen naar tools van het CAK.

Ook is de VNG het met de Ombudsman eens dat de door de wetgever gecreërde constructie waarbij het berekenen en innen van eigen bijdragen over verschillende lokale en landelijke instanties is verdeeld, voor de burger tot ondoorzichtigheid en traagheid leidt.

Vooraf informeren

Gemeenten proberen niettemin, binnen de beperkte mogelijkheden die ze hebben en de ingewikkelde constellatie, mensen toch vooraf en zo goed en volledig als mogelijk, te informeren over eigen bijdragen.

Het is van belang dat aanvragers van ondersteuning vooraf inzicht hebben in de financiele gevolgen en een gefundeerde beslissing kunnen nemen of zij wel of niet een overheidsvoorziening willen.

VNG-ledenbrief

Het is vooral belangrijk te voorkomen dat - vanwege de hoogte van de eigen bijdrage - juist kwetsbare mensen stoppen met hulp, begeleiding, of dagbesteding. De VNG vroeg onlangs via een ledenbrief aandacht voor de problematiek. In de brief leggen we uit welke instrumenten gemeenten hebben om de hoogte van de eigen bijdrage te beïnvloeden en waar zij op kunnen letten bij het onderzoek en het gesprek.

Meer informatie