Aangescherpte instructies voor cliëntervaringsonderzoek Wmo

Eerder berichtten we u dat de instructies voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd nog worden aangescherpt. De aangepaste instructies voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn nu beschikbaar. De aangescherpte instructies voor het cliëntervaringsonderzoek Jeugd volgen binnenkort.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

  • Op verzoek van veel gemeenten is de wijze van aanlevering aan Waarstaatjegemeente.nl aangescherpt. De uitvoerders (onderzoeksbureau, afdeling O&S) kunnen nu namens gemeenten de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek aanleveren. De laatste stap van aanlevering (het akkoord geven voor publicatie) vervalt omdat deze gemakkelijk over het hoofd werd gezien. (Zie voor de gewijzigde instructie van aanlevering hoofdstuk 5).
  • Sommige gemeenten willen het cliëntervaringsonderzoek beter bruikbaar maken voor de lokale verantwoordings- en/of kwaliteitscyclus. Als het om deze reden nodig is om een kleine aanpassing te doen in de methode (zoals beschreven in de instructie) dan kan de gemeente hiervoor kiezen. Om landelijke vergelijkbaarheid mogelijk te blijven maken, blijft het wel belangrijk dat gemeenten de resultaten van de tien voorgeschreven vragen tijdig (voor 1 juli 2017) aanleveren bij Waarstaatjegemeente.nl.
  • De link voor het aanleveren van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo is ook gewijzgd en is nu: https://wsjg.waarstaatjegemeente.nl/jfe/form/SV_72v6c0Ixz7ALPeJ

Meer informatie