Maatschappelijke ondersteuning

De decentralisaties in het sociaal domein zijn goed verlopen. Het gaat er nu om de transformatie van het sociaal domein te laten slagen en de maatschappelijke integratie en participatie van inwoners te bevorderen. De samenleving is immers van ons allen, en niemand mag buiten de boot vallen.

VNG-standpunt

De VNG wil de eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving meer aanspreken. We willen minder denken vanuit aanbod en meer vanuit de behoefte van inwoners, met aandacht voor preventie en een ‘levensbrede’ aanpak van zorg. Op termijn moet dit leiden tot algemene voorzieningen en ‘inclusief beleid’ voor inwoners.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over onder andere beleidsregels, berichtstandaarden, klachtrecht & cliëntondersteuning, de modelverordening Wmo, het pgb etc.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

De zorg voor zwakkeren ligt voor een groot deel bij gemeenten: zij hebben met de uitvoering van het beleid voor maatschappelijke ondersteuning invloed op het welzijn van burgers. Ze zorgen voorgelijke kansen om mee te doen met de samenleving. Daarmee dragen ze bij aan een aantal Global Goals.

Hoe zit het met de maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente?

Bekijk de cijfers van uw gemeente in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op waarstaatjegemeente.nl.

Zorg + Veiligheid

Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk beperkt, verslaafd e.d. Met oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. Meer hierover via: