Wmo 2015

Op deze pagina vindt u nieuws, publicaties, voorbeeldmateriaal etc. over de nieuwe Wmo, bekend als de Wmo 2015. Op een aantal belangrijke onderwerpen ('thema's') hebben we de informatie gebundeld. Zie voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Kindermishandeling, Veilig Thuis en Mantelzorg & vrijwilligerswerk de afzonderlijke dossiers onder Maatschappelijke Ondersteuning.
NB: onder Sociaal Domein vindt u de algemene dossiers zoals Pgb en Fraudepreventie.