Wmo 2015

Uitgelicht

Vernieuwingsagenda maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten zijn volop bezig met de vernieuwing (of: transformatie) van de maatschappelijke ondersteuning. Ze investeren in preventie, algemene voorzieningen, eigen regie voor de burger, ruimte voor professionals en betere aansluiting van professionele en informele zorg.

De VNG-Vernieuwingsagenda maatschappelijke ondersteuning helpt gemeenten hierbij. In overleg met gemeenten en betrokken partners werken we de Vernieuwingsagenda uit tot een meerjarig programmavoorstel. Lees verder >>

Veelgestelde vragen

Filmreeks, Visies

Filmreeks Van Zorg naar Participatie

‘Meer uitgaan van de eigen kracht van burgers’, ‘het toepassen van de menselijke maat’, ‘meer ruimte geven aan de professional’: Hoe zien we deze uitgangspunten eigenlijk terug in de praktijk? Op welke manier maken gemeenten en aanbieders de principes concreet? Dit laten we zien in een reeks van vijf filmpjes.


'Wat is úw visie op de Wmo 2015?'

Die vraag legden we voor aan belangenbehartigers, zorgaanbieders en gemeentebestuurders. De opvallendste citaten met de linken naar de afzonderlijke berichten vindt u op deze pagina.