Wmo 2015

Nieuws, publicaties, voorbeeldmateriaal etc. over de 'nieuwe Wmo' zoals die sinds 1 januari 2015 van kracht is.

Zie het thema Maatschappelijke Ondersteuning voor de dossiers Beschermd wonen & maatschappelijke opvang, Kindermishandeling, Veilig Thuis en Mantelzorg & vrijwilligerswerk. Kijk onder Sociaal Domein voor algemene dossiers zoals Pgb en Fraudepreventie.

Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten

Zorgverzekeraars en gemeenten willen dat hun cliënten en inwoners de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen door een tijdige signalering en goed afgestemd (niet versnipperd) aanbod.

Veelgestelde vragen

Overzicht van antwoorden op vragen die in de loop der tijd door gemeenten zijn gesteld aan het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD).