Tweede factsheet over informatievoorziening en Wvggz

De VNG brengt periodiek een factsheet uit over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. In de tweede factsheet komen aan de orde: veilige mail: keuze voor een voorziening, harmonisatie beveiligingsmaatregelen en veelgestelde vragen.

Als bijlage treft u aan de organisatorische eisen vanuit de Nederlandse Technische Afspraak (NTA).

Zie ook