Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) biedt handvatten om meer ambulant hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan of die in een crisis raken. De wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten. De Wvggz gaat in op 1 januari 2020, tot dat moment blijft de Wet bopz van kracht.

VNG-standpunt

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) zijn voor een zo spoedige mogelijke  invoering van de wet, al is op een aantal punten wel meer duidelijkheid nodig.

Wetsvoorstellen

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad