Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz gaat de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De nieuwe wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Lees verder: Invoering van de Wvggz

Presentatie Wvvgz

Wetsvoorstellen

Toegang tot de Wlz

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad