Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s

De Werkagenda is een samenwerkingsverband tussen Menzis en de gemeenten uit de regio’s Achterhoek, Twente, FoodValley, Groningen, Arnhem en Den Haag. Binnen dit verband werken de partijen samen aan de doelen van de hervorming van de langdurige zorg en vraagstukken op het snijvlak tussen de nieuwe Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.Dit gebeurt onder meer door middel van concrete projecten in een aantal gemeenten binnen het kernwerkgebied van Menzis.

Het samenwerkingsverband is gestart op 1 juli 2014 en heeft een looptijd van drie jaar. Daarna wordt de samenwerking geëvalueerd en herijkt.

Meer informatie