Steenwijkerland agendeert veiligheidsbeleid vrijwilligers

Hoe kan de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingezet worden om goed veiligheidsbeleid met vrijwilligers die werken met kwetsbare personen te organiseren en te financieren? In aanloop naar het VNG Jaarcongres vroeg de gemeente Steenwijkerland aandacht voor deze vraag.

Het VNG-bestuur heeft toegezegd deze vraag te agenderen in de commissies Bestuur & Veiligheid en Gezondheid & Welzijn.

Regeling gratis VOG

De gemeente had een motie voorbereid voor de ALV op 14 juni. De aanleiding waren signalen uit de samenleving en gemeentelijke organisaties over de behoefte aan een bredere inzet van de Regeling gratis VOG, namelijk voor alle vrijwilligers werkzaam met mensen in een afhankelijkheidssituatie. (De regeling geldt nu alleen voor vrijwilligersorganisaties die werken met jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.)

De gemeente kreeg ook signalen dat de kosten die gepaard gaan met het aanvragen van een VOG zwaar drukken op het (vaak beperkte) budget van vrijwilligersorganisaties.

Veiligheidsbeleid

Steenwijkerland neemt aan dat de kwestie in meer gemeenten onderwerp van gesprek wordt of al is. De gemeente stelt voor in overweging te nemen dat de VOG wellicht niet toereikend genoeg is om de veiligheid van kwetsbare mensen te waarborgen en dus gecombineerd moet worden met veiligheidsbeleid bij de vrijwilligersorganisaties.

Met de toezegging van het VNG-bestuur om deze kwestie te bespreken in de commissies B&V en G&W heeft de gemeente de motie ingetrokken.