Voorlopig model melding - Personen met verward gedrag

Organisatie: 
SiRM
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2017

Doel van het model melding is het verbeteren van de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die bij de politie en de ambulance meldkamer terechtkomen.

Het voorlopige model is gericht op een snellere toeleiding naar passende triage en hulpverlening, uitgaande van de zelfregie van de persoon met verward gedrag en een persoonsgerichte aanpak.

De voorgestelde verbeteringen kunnen voor een deel ook geïmplementeerd worden bij andere ‘loketten’, zoals de huisartsenpost.

Bijlagen

Zie ook