Onderzoeksrapport: Verward gedrag in de wijk, en nu?

Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2017

Een onderzoek naar de signalen van personen met verward gedrag, de signaleerders hiervan en de mogelijke handelingsperspectieven voor sociaal werkers in wijkteams. Naar aanleiding van de getrokken conclusies worden verschillende aanbevelingen gedaan. In het onderzoek is gekeken naar welke signalen een persoon met verward gedrag afgeeft, wie dit signaleert en wat vervolgens de handelingsperspectieven van een sociaal werker zijn om hulp te bieden.

Het onderzoek is in opdracht van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag uitgevoerd als afstudeerproject Social Work door Williene Blokland en Hermen Loonstra, studenten van de Christelijke Hogeschool Ede.