Inzet wijk GGD'er - werkwijzer en factsheets

Organisatie: 
GGD Hart voor Brabant i.s.m. gemeente Vught
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2017

Sinds oktober 2015 zet Vught op het snijvlak van veiligheid en zorg de wijk-GGD’ers in. Zij zijn in staat te helpen, verbinding te leggen met (zorg)ketenpartners en de politie te ontlasten. Door een goede samenwerking kan in een vroegtijdig stadium met elkaar worden bepaald welke aanpak en zorg een individu nodig heeft.

In de werkwijzer en factsheets wordt op een transparante manier de aanpak wijk GGD’er inzichtelijk gemaakt.

Volledige publicatie

 


Bouwstenen - personen met verward gedrag

Met de aanpak wijk GGD'er heeft de GGD samen met de gemeente Vught op een unieke manier vorm gegeven aan de bouwstenen Vroegtijdige signalering en Preventie en levensstructuur.