Verward gedrag

Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een domeinoverschrijdende, integrale en goed functionerende aanpak, waarbij de persoon en zijn/haar omgeving centraal staan. Lees verder

In de regio zijn gemeenten met hun ketenpartners verantwoordelijk voor de persoonsgerichte aanpak voor deze kwetsbare groep. De regionale problematiek en de landelijke ontwikkelingen moeten beter op elkaar gaan aansluiten. Om te zorgen voor een betere samenwerking en de gemeenten en regio’s vraaggericht te ondersteunen is het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) in het leven geroepen. 

Bouwstenen

Concrete handvatten in de vorm van bouwstenen voorzien van oplossingsrichtingen ter ondersteuning bij de opzet van een persoonsgerichte aanpak van mensen die verward gedrag vertonen.

Manifest #oogvoorelkaar!

Dit manifest vraagt aandacht voor meer menselijk mededogen en nodigt ook jou uit om mee te doen aan een samenleving, waarin iedereen samen mag leven. Verwardheid kan uiteindelijk iedereen overkomen en met een klein beetje aandacht kun je soms meer helpen dan je denkt.

Persoonlijke verhalen

Films en artikelen waarin mensen openhartig vertellen over hoe ze in de situatie belandden dat ze verward gedrag gingen vertonen of hoe ze er via familie, vrienden mee te maken kregen.

Lees verder

Subsidie

Subsidie via het actieprogramma van ZonMw.

Experts Vliegende Brigade +

Werkt u met uw partners aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Schakel dan met behulp van een subsidievoucher een expert in van de Vliegende Brigade +

Monitor

Informatie rond de aanpak van verward gedrag. Bekijk de stand van zaken per regio of bouwsteen/thema.