Samenwerken aan zorg in de wijk: de moeite waard

Voor een integrale benadering van gezondheid is goede samenhang tussen het sociale en medische domein cruciaal. Hoe realiseer je die verbinding tussen sociaal domein, wijkverpleegkundigen en de eerstelijnszorg (huisarts, paramedici en farmacie)?

Om die vraag draaide het tijdens de conferentie 'Focus en reflectie op samenwerking in de wijk', afgelopen woensdag (19 april). De conferentie was georganiseerd door de partijen uit het bestuurlijk akkoord eerste lijn (LHV, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, InEen, KNGF, KNMP, VWS), samen met VNG en ActiZ.

Nieuwe partners

Wijkverpleegkundigen, paramedici en huisartsen zijn al langer partners in de afstemming rondom de chronisch zieken en ouderen in de wijk. Maar de verbinding met welzijn en jeugdzorg is relatief nieuw, dat maakt samenwerking met gemeenten cruciaal.

Ontbreken structurele financiering

Aanwezig namens de VNG was Janny Bakker (wethouder in Huizen). Ze vindt dat de VNG vooral niet moet zeggen dat iedere gemeente hetzelfde moet doen. 'We kunnen gemeenten wel faciliteren om van elkaar te leren en professionals te ondersteunen. Daarvoor ontwikkelen we nu bijvoorbeeld een app.' 

'Het is een probleem dat veel initiatieven wel gefinancierd worden als pilot, maar daarna ontbreekt structurele financiering. In 2018 moeten we dat samen met ZN voor elkaar hebben.'

Veel vooruitgang

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ziet de laatste jaren veel vooruitgang in de samenwerking met gemeenten. ‘ZN en VNG hebben veel meer met elkaar te maken gekregen. Nu hebben we samenwerkingsagenda op prominente terreinen, zoals samenwerking in de wijk en preventie.’

Kwestie van vertrouwen

Ook Paul van Rooi, directeur van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) wil niet landelijk voorschrijven hoe het lokaal moet. 'Het is vooral een kwestie van elkaar vertrouwen en er tijd en energie in investeren, ook al levert het niet altijd meteen iets op.'

Rol paramedici en apothekers

Marije Beens, directeur Curatieve zorg van VWS pleitte voor meer aandacht voor de samenwerking met apothekers en paramedici. Marcel Sturkenboom, directeur KNGF, sloot hierop aan door te wijzen op de rol van paramedici bij het bevorderen van een gezond eet- en beweeggedrag.

Tekort aan wijkverpleegkundigen

In de workshops kwamen praktijkvoorbeelden aan bod, met succesfactoren, financiering en obstakels. Een van de meest besproken obstakels was het tekort aan wijkverpleegkundigen. Jenneke van Veen, bestuurslid van V&VN, pleitte onder meer voor directe opheffing van de numerus fixus in opleidingen en voor extra stageplaatsen.

Meer informatie

Hieronder een uitgebreider verslag van de conferentie.