U16 regio

Gemeenten:

Utrecht, Bunnik, De Bilt, Woerden, IJsselstein, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vianen (met Zederik en Leerdam i.v.m. toekomstige fusie tot Vijfherenlanden), Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Lopik

Zorgverzekeraar:

Zilveren Kruis

Thema:

Verbinding medisch- en sociaal domein, Gecombineerde Leefstijl Interventie.              

In deze regio richten de deelnemers zich op de verbinding tussen de domeinen van zorg (eerstelijns medisch, care) en welzijn (professioneel en vrijwillig). Meer specifiek richt de U16 zich op de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

De GLI omvat leefstijl, voeding en bewegen. Waarbij ‘bewegen’ ingevuld wordt door het sociaal domein en ‘leefstijl & voeding’ door de zorgverzekeraar. Het uitgangspunt is dat de GLI in 2019 de basisverzekering komt. Een GLI-programma wordt dan twee jaar vergoed. Het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars hiervoor is in ontwikkeling en zal een afgeleide worden van de NZa-beleidsregels.

Anders dan voor zorgverzekeraars is de inkoop van preventie interventies voor gemeenten niet nieuw. Gemeenten kopen al langer preventie in en sturen op resultaat en kwaliteit.

In het ondersteuningsprogramma wordt een inventarisatie gemaakt van het gemeentelijke beleid op beweegaanbod en de door gemeenten ingekocht vormen van beweegaanbod (inkoop-eisen). Leidende vragen daarbij zijn:

  • Waar zitten overeenkomsten, waar verschillen tussen U16 gemeenten?
  • Hoe sturen gemeenten op kwaliteit van de interventie?
  • Welke indicatoren hanteren zij om succes te meten?

Naar aanleiding van deze verkennende studie gaan de gemeenten en Zilveren Kruis met elkaar in gesprek over uitvoering van preventie. Zij willen voorkomen dat er in de praktijk onduidelijkheden bij de uitvoerders ontstaan. Daarbij willen de deelnemers leren van elkaars beleid. Zij gaan ervaringen en mogelijkheden verkennen en kijken welke verbindingen er gelegd kunnen worden tussen de zorgverzekeraar en gemeenten op het gebied van inkoop en uitvoering. Wellicht zijn er een aantal gezamenlijke uitgangspunten te formuleren voor de inkoop van GLI en het beweegaanbod.

Bij het ministerie van VWS is de directie zorgverzekeringen belast met de GLI, zij werken mee aan de verkenning.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Regio Utrecht voorop met de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Het financieren van preventie is nieuw voor zorgverzekeraars. Gemeenten hebben daar al langer ervaring mee, bijvoorbeeld vanuit de Wmo. De Utrechtse gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzoeken nu samen wat zorgverzekeraars van gemeenten kunnen leren bij het financieren van preventie activiteiten. En we kijken wat er nodig is om de GLI aan te laten sluiten bij het beweegaanbod van gemeenten.

Inventarisatie

Met ondersteuning vanuit het programma hebben we een inventarisatie gemaakt van het lokale aanbod op het gebied van sport en bewegen en de mogelijke link met de GLI. Interessant hierbij is de hoge mate van lokale verscheidenheid in het beweegaanbod van gemeenten.

De GLI is een zeer actueel onderwerp. De GLI is verzekerde zorg voor mensen met een verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico; dat zijn er in Nederland ongeveer vijf miljoen. De huisarts kan straks deze patiënten doorverwijzen naar een GLI. In juli heeft de NZA de tarieven en prestaties voor deze toekomstige zorg gepubliceerd en er wordt nu landelijk gekeken naar de implementatie. Het geeft ons energie om met zo’n actueel onderwerp bezig te zijn.

De Utrechtse Health Hub (www.healthhubutrecht.nl) heeft deze pilot geadopteerd waarmee het onderdeel is van een bredere innovatie gericht op preventie en positieve gezondheid. Daarmee willen we de GLI een plek geven in de ketenaanpak.