Samenwerking gemeenten & zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en gemeenten willen dat hun cliënten en inwoners de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen door een tijdige signalering en goed afgestemd (niet versnipperd) aanbod.

De VNG en Zorgverzekeraars Nederland  (ZN) hebben het initiatief genomen in 2016 tot een bestuurlijke samenwerkingsagenda met drie thema’s:

  1. Effectief samenwerken in de wijk

Samenwerking tussen huisartsenvoorziening, wijkverpleegkundige en het sociaal domein kan de zorg en ondersteuning rondom de cliënt sterk verbeteren waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen wonen.

  1. Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten

Om herstel, participatie en zelfredzaamheid te bespoedigen is een beweging van beddenreductie en ambulantisering in de GGZ in gang gezet. Meer mensen zullen thuis of in een beschermde woonomgeving verblijven met ambulante behandeling, begeleiding en ondersteuning. We willen daarvoor een sluitende GGZ-keten creëren.

  1. Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventieactiviteiten vergroten

Maatschappelijk gezien staat preventie hoog op de agenda. Ook gemeenten en zorgverzekeraars willen hun afzonderlijke activiteiten op het gebied van preventie meer verbinden en in samenhang organiseren.