Rijk van Nijmegen

Gemeenten:

Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen en Nijmegen.

Zorgverzekeraar:

VGZ

Overig:

Radboud UMC, CWZ, CIHN, ZZG zorggroep, Home Instead, ZMW, Netwerk 100, Malderburch, Forte Welzijn en Sterker sociaal werk

Thema:

Passend aanbod voor kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen

De deelnemende gemeenten uit de regio Rijk van Nijmegen en zorgverzekeraar VGZ zetten zich tijdens dit project in om een gemeenschappelijk agenda te ontwikkelen die bijdraagt aan een effectievere samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, de zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsaanbieders in de regio, zoals Netwerk 100 en huisartsenorganisatie OCE. Daarmee willen de partijen zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven.

Netwerk 100 is een alliantie die samen met ouderen nieuwe projecten en producten ontwikkelt die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van de ouderen in Gelderland-Zuid. Het programma van OCE heeft als doel het leveren van proactieve, integrale, samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij wordt de behandeling, ondersteuning en begeleiding afgestemd op de wensen en mogelijkheden van ouderen. Het doel is om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Dit project is erop gericht een aanpak te ontwikkelen en doorbraken te realiseren op de meest urgente thema’s die op het thema ouderenzorg in de regio Nijmegen spelen.

Waar staan we nu?

Samen met verschillende zorg- en welzijnspartners, waaronder Netwerk 100, huisartsen en ziekenhuizen hebben we de grootste opgaven in kaart gebracht in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. We hebben vier ambities:

  1. Meer preventie.
  2. Meer coördinatie.
  3. Een betere doorstroming na ziekenhuisopname.
  4. Mddf passend tijdelijk verblijf.

Dit alles vraagt goede afstemming tussen de gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsaanbieders. We nemen samen met VGZ daarin graag het voortouw. Alleen samen kunnen we de afstemming tussen medische zorg en sociale ondersteuning voor deze kwetsbare doelgroep verbeteren. Dat willen we om sneller en beter in te spelen op hun behoeften.

We werken nu de oplossingsrichtingen verder uit en we maken een samenwerkingsagenda om voor te leggen aan onze bestuurders.