Regio Rotterdam

Gemeenten:

Rotterdam, Lansingerland, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel. 

Zorgverzekeraar:

VGZ

Thema:

Gezondheidsachterstanden in de wijk

Om de gezondheidsachterstanden van de burgers in deze regio te verbeteren sluiten de deelnemende gemeenten en zorgverzekeraar VGZ aan bij de ‘Voor elkaar in Rijnmond’, met daarin diverse initiatieven.

Het is de wens van de deelnemers om de te selecteren projecten over alle gemeenten uit te rollen en in overleg met verzekeraar te komen tot afspraken over de implementatie. Daarbij wil men de werkwijze van geselecteerde pilot verbreden naar andere regiogemeenten.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Samen met zorgverzekeraar VGZ gebruiken wij het ondersteuningsprogramma om met elkaar een integrale aanpak te ontwikkelen op het thema dementie. Onze insteek daarbij is dat mensen met dementie langer op een prettige en veilige manier thuis kunnen blijven wonen. Het behoud van vitaliteit en het betrekken van mantelzorgers bij professionele zorgverlening -het samenspel tussen formele en informele zorg-, zijn hierbij van groot belang.

Onze samenwerking is nog in de verkennende fase. We inventariseren nu met inhoudelijke experts en partners welke inhoudelijke aspecten van dementie de meeste aandacht vergen. Dat nemen we als basis voor het vervolg.