Regio Flevoland

Gemeenten:

Almere, Dronten, Lelystad, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde.

Zorgverzekeraar:

Zilveren Kruis          

Thema:

GGZ in de wijk.         

De gemeenten en Zilveren Kruis richten zich met dit project op “GGZ in de wijk”. De partijen willen samenwerken om een lokale infrastructuur creëren die meer maatwerk biedt. De focus ligt daarbij op het versterken van 0e-lijns voorzieningen die voorkomen dat problematiek zich uit via het medisch of het veiligheidsdomein.

De samenwerking kent een duidelijk uitgangspunt: het centraal stellen van de cliënt. Mensen ontvangen daarvoor maatwerk gericht op medisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Ze wonen thuis wanneer het kan, elders als het (tijdelijk) moet. Belangrijk daarvoor is een integraal aanbod van aanbieders.

De samenwerking bevindt zich in de beginfase. Samen met het ondersteuningsteam wordt de komende maand bekeken welke doelen van de samenwerking binnen het ondersteuningstraject opgepakt kunnen worden. Zo wordt vooraf bekeken hoe de samenwerking binnen korte tijd verder gebracht kan worden.

Waar staan we nu? (najaar 2018)

Flevoland en Zilveren Kruis versterken de GGZ in de wijk

In de regio Flevoland maken relatief veel inwoners gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Om hier adequaat op in te kunnen spelen willen we dat aanbieders van behandeling en ondersteuners van mensen met psychiatrische problematiek beter met elkaar samenwerken. En we willen het aanbod in de wijk versterken, zodat inwoners op een goede manier zelfstandig kunnen wonen en escalaties zoveel mogelijk worden voorkomen.

Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en zorgaanbieders hebben we verkend op welke manier we het integrale GGZ-aanbod in de wijk kunnen versterken. De huidige samenwerking tussen aanbieders van ondersteuning en behandelaars kent vele vormen. We brengen nu samen best practices in kaart om daar werkzame elementen uit te halen om het GGZ-aanbod in de wijk verder mee vorm te geven.

Met het Regionaal Zorgkompas hadden we al een stevige inhoudelijke basis voor de regionale samenwerking op dit thema. We zetten het ondersteuningsprogramma in om deze relaties verder uit te bouwen. De komende maanden gebruiken we om een blijvende overlegstructuur op de zetten over de inzet van GGZ in de wijk. En om met de aangepaste samenwerkingsvorm te experimenteren en deze verder te verbeteren.