Bijeenkomst over samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Waar liggen voor gemeenten en zorgverzekeraars de kansen op het gebied van preventie en gezonde leefstijl? Hoe komt u tot een gedeelde samenwerkingsagenda? Wat is nodig om samenwerkingsafspraken te borgen? Herkent u deze vragen uit uw eigen praktijk? 

Kom dan naar de leerbijeenkomst ‘Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars’, donderdagmiddag 29 november in Utrecht.

                     >> Aanmeldformulier <<

Ondersteuningsprogramma 

De bijeenkomst vormt de afronding van het gelijknamige ondersteuningsprogramma van de VNG. (Zie onderaan dit bericht). Het programma is erop gericht om in 2018 in een aantal regio’s in Nederland de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars een impuls te geven. In elke regio staat één thema centraal. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking op het gebied van GGZ, zorg in de wijk, preventie en zorg voor kwetsbare ouderen. 

Wat mag u verwachten?

In een bijzondere omgeving doet u inspiratie op over wat er in de verschillende regio’s is gebeurd en geleerd. Daarnaast gaan we in kleinere groepen met elkaar in gesprek over de belangrijkste leerpunten en de factoren voor succes. We zijn ervan overtuigd dat de leerbijeenkomst voor iedereen waardevolle inzichten oplevert. 

De VNG nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze leerbijeenkomst! Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectondersteuner Jade Beijer, tel. 06 - 448 002 03

Meer informatie