24 wijken gezocht voor Langer thuis - Inclusieve wijk

Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis - Inclusieve wijk. Doet u mee?

Wat gaan we doen?

In interactieve bijeenkomsten spart u met vakgenoten en verdiept u uw kennis. Er is volop ruimte voor reflectie. U ontvangt ondersteuning van Platform31 in de vorm van praktijkgericht onderzoek en inzet van design thinking in de wijk. Met behulp van experts versnelt u innovatie om maximale impact te creëren.

Voor wie?

Voor gebiedscoalities van strategische, beleid- en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bewonersinitiatieven, die aan de slag zijn met wonen, sociale en fysieke leefomgeving en nabije voorzieningen.

Aanbod op maat

Het innovatieprogramma stemmen we zoveel mogelijk af op uw wensen en behoeften. We nodigen u van harte uit om thema's aan te dragen. Deze thema's komen mogelijk aan bod:

  • Duurzaam aanpassen
  • Aanpassen van de eengezinswoningvoorraad?
  • Wat doet senioren verhuizen? Over wooncoaches en nieuwe woongemeenschappen
  • Energie van onderop: de motor van burgerinitiatieven
  • Aan de slag: een goede procesaanpak van innovatie

Wat levert het innovatieprogramma u op?

  • Methoden om de lokale opgave op wijk, gemeentelijk of regionaal niveau te bepalen
  • Vernieuwende arrangementen van wonen, woonomgeving, (basis)voorzieningen en zorg

Meer informatie

Aanmelden voor dit programma kan tot 12 april 2019, door op onderstaande website het wordformulier in te vullen (rechtsboven).

Het innovatieprogramma Langer thuis - Inclusieve wijk is een samenwerking van Platform31, het G40-Stedennetwerk, het ministerie van BZK en het ministerie van VWS.

Zie ook