Regiobijeenkomst: Merkbaar Beter Thuis (Wijk bij Duurstede)

woensdag 22 mei 2019

Bij de toegang tot en uitvoering van zorg en ondersteuning thuis ondervinden mensen soms knelpunten. In regionale werkbijeenkomsten willen we samen met betrokkenen actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

Heeft u ervaring met zorg en ondersteuning thuis? Als cliënt, mantelzorger of ervaringsdeskundige, als professional, beleidsmaker of bestuurder? Meld u dan aan voor één van de regiobijeenkomsten!

Kijk in onze agenda voor de overige bijeenkomsten. NB: Er volgen nog bijeenkomsten in Arnhem, Apeldoorn, Assen, Noord- Branbant, Zeeland, Maastricht en Montferland, hier staan de data nog niet van vast.

Locatie en tijd

Wijk bij Duurstede
12.00-17.00 uur

Doelgroep

Cliënten/ervaringsdeskundigen, professionals, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, aanbieders, CIZ.

Kosten

Geen

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
Ministerie van VWS, VNG