Congres: Zorg voor en sociaal welbevinden van oudere migranten

dinsdag 19 februari 2019

Ouderen met een migratieachtergrond hebben specifieke zorgvragen en behoefte aan nieuwe vormen van welzijnsvoorzieningen. Dit congres staat in het teken van kennisuitwisseling tussen onderzoekers, professionals en beleidsmakers in zorg en welzijn.

De onderzoekers gaan graag in discussie over praktische toepassingen van recent onderzoek naar lokale aspecten van zorg voor oudere migranten (ochtendprogramma), waaronder wijkgericht werken en mantelzorg, en aspecten van sociaal welbevinden (middagprogramma), waaronder eenzaamheid, sociale participatie en transnationale relaties.

Er is volop ruimte voor het aandragen van suggesties voor vervolgonderzoek en de verdere versterking van de de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Locatie en tijd

Leyden Academy on Vitality and Ageing, Rijnsburgerweg 10, Leiden
10.15-16.30 uur

Doelgroep

Onderzoekers, professionals en beleidsmakers in zorg en welzijn. Voertaal: Engels

Kosten

Geen.

Aanmelden

Bij Jacqueline Leijs, e-mail: leijs@leydenacademy.nl, tel.: 071 524 0960.

Meer informatie

Organisator: 
Leyden Academy on Vitality and Ageing