Bijeenkomst: Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars (Bergen op Zoom)

dinsdag 24 september 2019

ZN en de VNG presenteerden in maart een gezamenlijke werkstructuur om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de werkstructuur en demonstreren we het venster voor de periodieke voortgangsmeting.

ZN en VNG hebben vooral een aansporende en, indien gewenst, ondersteunende rol om de samenwerking te faciliteren. Vanuit die rol gaan wij de regio’s langs om met u - gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren - in gesprek te gaan over de werkstructuur: wat houden de afspraken in, hoe zijn ze aanvullend aan bestaande samenwerkingen en wat kunt u van elkaar, en van de VNG en ZN, verwachten?

NB: dit is de vijfde van een reeks van zes regionale bijeenkomsten.
Zie voor de overige bijeenkomsten onze agenda!

Locatie en tijd

Exacte locatie volgt
12.30 uur (registratie en inlooplunch) -16.00 uur (borrel na afloop)

Doelgroep

Bestuurders van gemeenten/regio’s en zorgverzekeraar(s) en zorgkantoor/zorgkantoren in de regio.

Kosten

Geen

Aanmelden

Meer informatie

De  werkstructuur is ontwikkeld in opdracht van het bestuurlijk overleg VWS-VNG-ZN en heeft als doel landsdekkende en structurele regionale samenwerking op tenminste de onderwerpen GGZ, ouderen en preventie. Zie voor meer informatie:

Organisator: 
VNG, ZN