Vernieuwing, preventie en inclusie via de Wmo

Dossier over transformatie rond/vanuit de maatschappelijke ondersteuning.

Wmo 2015 in uitvoering

De krachten gebundeld om vanuit de Wmo te blijven vernieuwen in het sociaal domein

Wat is nodig om de ingezette vernieuwing vanuit de Wmo 2015 verder te brengen, in samenhang met het bredere sociaal domein? Hoe versnellen we de vernieuwing, samen met alle betrokken partijen? Dat is de zoektocht van een gezamenlijk ontwikkeltraject van het ministerie van VWS, de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD).

Lees meer over

Samenwerking met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en gemeenten willen dat hun cliënten en inwoners de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen door een tijdige signalering en goed afgestemd (niet versnipperd) aanbod. Bij de VNG loopt het ondersteuningsprogramma Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Zie de link hieronder.

Zorg + Veiligheid

Het VNG-project Zorg + Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave om mensen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, verstandelijke beperking, verslaving) goede ondersteuning en zorg te bieden. Zie de link hieronder.

Village Deals

In 11 kleinere gemeenten sloten b&w en de gemeenteraad een z.g. Village Deal. Daarmee zetten ze in op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein die directer aansluiten bij de oplossingen die bewoners zelf aandragen. Zie de link hieronder.