Rotterdams collectief

Om te komen tot verbeteringen van de aanpak kindermishandeling op lokaal niveau was het in de eerste plaats nodig om goed zicht te krijgen hoe deze aanpak in de praktijk werkt. Wat is de rol van de diverse professionals? Welke knelpunten worden er ervaren? En hoe zijn verbeteringen gerealiseerd?

De opbrengst van het Rotterdamse Collectief tegen Kindermishandeling zit in de 06-nummers van Veilig Thuismedewerkers, wijkcoaches en en al die andere werkers in het veld. Langzaam maar zeker ontstonden de verbindingen. Wethouder Hugo de Jonge noemt het ‘olifantenpaadjes’. Na alle veranderingen rond de decentralisaties, beginnen de nieuwe paadjes in te slijten.

Reportage | Hecht nieuw weefsel met 'olifantenpaadjes en 06-nummers!'

Het Rotterdamse Collectief tegen Kindermishandeling heeft veel ingezet op verbeterde contacten tussen professionals en met ouders. Ook in gsm-contacten met alle werkers in het veld. Wethouder De Jonge noemt het ‘olifantenpaadjes’. Na alle decentralisaties beginnen deze nieuwe paadjes in te slijten.

De opbrengst van het Rotterdamse Collectief tegen Kindermishandeling zit in de mobiele telefooncontacten van Veilig Thuismedewerkers, wijkcoaches, intern begeleiders, en al die andere werkers in het veld. Langzaam maar zeker ontstaan de verbindingen: bij wie moet ik zijn? Wat kan ik van die ander verwachten? Wethouder Hugo de Jonge noemt het ‘olifantenpaadjes’. Na alle veranderingen rond de decentralisaties, beginnen de nieuwe paadjes in te slijten.

Medewerkers van Veilig Thuis, het CJG, schoolmaatschappelijk werk, wijkteams, jeugdbescherming en de kinderdagverblijven leerden elkaar (opnieuw) kennen in verschillende werkgroepen. Ze bespraken samen casuïstiek en knelpunten die ze dagelijks op de werkvloer ervaren.

Lees de hele reportage!

Verbeteragenda | Verbeteragenda Rotterdams collectief

Effectiever optreden en beter samenwerken, ook door goed gegevens uit te wisselen. Dat is in één zin het doel van de Rotterdamse verbeteraanpak. Kennis en vaardigheden van professionals worden versterkt en mensen uit verschillende disciplines leren elkaar beter kennen.

Interview | Met wethouder Hugo de Jonge

rotterdam-hugo-de-jonge-600x400.jpg?itok Als oudleraar en schooldirecteur weet Hugo de Jonge dat het niet gemakkelijk is om een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing bespreekbaar te maken. De knelpunten in Rotterdam komen overeen met die in veel andere plaatsen. Waarom zijn deze dingen toch zo moeilijk?

Film | Rotterdams collectief

Het Rotterdams Collectief tegen Kindermishandeling organiseerde in mei 2016 met alle partijen de gezamenlijke conferentie 'Aanpakken doen we samen'.  De deelnemers waren: Antes, Bavo Europoort, CJG, Gemeente Rotterdam Jeugd, Horizon, JBRR, Openbaar Ministerie, Passend primair onderwijs, PCBO, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, SMW Rijnmond, Veilig Thuis RR, Wijkteams, HRO, Erasmus MC, Middin, Pameier, 's Heerenloo en ASVZ. Bekijk het filmpje