Programma van Eisen ICT-ondersteuning AMHK

Organisatie: 
VNG Ondersteuningsprogramma AMHK
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2014

Op het vlak van ICT-ondersteuning hebben VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken om samen te werken. Onderdeel van deze samenwerking is een gezamenlijke ambitie om te komen tot een uniforme ICT-applicatie die het primaire werkproces van een AMHK ondersteunt. Naast voordelen op het gebied van schaalgrootte, heeft dit voordelen op het gebied van dossier- en gegevensoverdracht tussen AMHK’s, gegevensoverdracht tussen ketenpartners en verantwoordingsinformatie. Dit document, Programma van Eisen ICT-ondersteuning AMHK, beschrijft de eisen en wensen voor deze AMHK-applicatie.