Handreiking Aanpak kindermishandeling

Organisatie: 
Transitiebureau (VWS, VenJ en VNG)
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' helpt gemeenten met deze nieuwe taak. Deze publicatie is geactualiseerd, aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari. In deze nieuwe editie zijn de volgende onderdelen vernieuwd of aangepast:

  • Preventie
  • Pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling
  • Sturing en monitoring
  • Opbrengsten van de Vliegwielprojecten (innovatie en kwaliteitsverbetering jeugdbescherming)