Preventie kindermishandeling en geweld: info voor gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe geeft u als gemeente het lokale preventiebeleid een goede vorm? Om daarbij te helpen bieden Movisie en NJi praktische handreikingen aan. 

Gemeenten zijn sinds 2015 integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoewel preventie in veel beleidsstukken staat, is het in de praktijk niet eenvoudig om een lokale aanpak vorm te geven.

Digitale informatie

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben daarom digitale handreikingen voor gemeenten gemaakt met tips en aandachtspunten op dit gebied. Hiermee kunnen gemeenten hun preventiebeleid formuleren dat tegemoet komt aan hun lokale behoeften.

Drie stappen naar goed preventiebeleid: 

  1. Beoordeel de situatie in uw gemeente. Welke informatie heeft u over kinderen en gezinnen in uw gemeente die risico lopen of te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling?
  2. Bepaal wat u als gemeente kunt doen en hoe. Bijvoorbeeld voor kindermishandeling zijn 'Tien preventieve maatregelen' geformuleerd. Voor huiselijk geweld zijn er een 'Acht tips voor preventiebeleid'. 
  3. Stuur en monitor uw aanpak. Hierbij kan de 'Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld' een goed hulpmiddel zijn.

Hieronder vindt u de handreikingen. Uitgebreide informatie over de drie stappen vindt u in de tipsheets over gemeentelijk beleid voor preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Handreikingen 

Tipsheets

Hulp nodig bij uw preventiebeleid?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij uw preventiebeleid, neem dan contact op met Annemiek Goes: a.goes@movisie.nl, 030-789 2086 of Klaas Kooijman: k.kooijman@nji.nl, 030-230 6567.

Meer informatie