Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

logo_veilig_thuis.jpg?itok=d7Huu256Wat is de taak van de gemeente ten aanzien van de meldcode? Hoe zit het met uw verantwoordelijkheid en de toezichtsrol? Heeft u alleen een optredende of ook controlerende functie?

Het antwoord op deze vragen vindt u in de factsheet, toolkit en webdossier van de Rijksoverheid:

Besluit verplichte meldcode kindermishandling en huiselijk geweld gewijzigd

De wijziging van het Besluit verplichte meldcode is gepubliceerd in het Staatsblad en gaat in op 1 januari 2019. De wijziging van het besluit regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader komt te staan. Op basis van het afwegingskader weegt de hulpverlener het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Het kader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is. 

Deze pagina is onderdeel van het ABC Jeugdhulp van de VNG  

zwolle_jeugd.jpg?itok=8aV7Bf9K