Dordts collectief

Ouders bieden aan hun kinderen een veilige opvoedsituatie. Wanneer ouders hierbij ondersteuning nodig hebben, is de verbinding tussen aanbieders aanwezig om deze ondersteuning te realiseren. Wanneer er uiteindelijk toch een maatregel uitgesproken moet worden, is deze effectief en oplossend.

Het Dordts collectief heeft als hoofddoel het aantal meldingen kindermishandeling terug te dringen. Hiervoor zijn een drietal agendapunten opgezet: 1) Signaleren en bespreekbaar maken van signalen van de onveilige opvoedsituatie met de ouders (en het kind), 2) Intensiveren van de samenwerking door de ketenpartners en 3) Effectief inzetten van dwangmaatregelen

Reportage | Afwijken van regels is soms voor iedereen beter

Afwijken van de regels is soms voor iedereen beter. Gezinnen in de knel helpen met maatwerkoplossingen. Uitzonderingen maken op regels zonder dat het willekeur wordt met een duidelijke methodiek. Gemeente Dordrecht werkt met de ‘ventieltafel’. In gezinnen waar verwaarlozing en kindermishandeling speelt of dreigt, is er veelal een stapeling van problemen. Dat vraagt professionals die vrij zijn om afwegingen te maken. Het gaat erom dat ze de logica volgen van de casus, niet die van het systeem,’ zegt beleidsadviseur Stefan Oosterhof.

Verbeteragenda Dordts collectief

De ambitie is om op het scherp op de snede met elkaar de afspraken te maken, waardoor mogelijke onconventionele mogelijkheden mogelijk worden. Het doel van dit collectief is om - naast de Dordtse samenwerking te intensiveren - ook landelijk een verschil te maken.

Interview | Met wethouder Rik van der Linden

dordrecht-wethouder-vd-linden-600x400_0. Rijk van der Linden zei met volle overtuiging ja tegen de rol van bestuurlijke trekker van het Dordtse Collectief tegen Kindermishandeling. De kern van het probleem is dat de regieafspraken en het bespreekbaar maken van ‘wie is waarvan?’ te wensen overlaten, denkt Van der Linden. Hoe wil hij daarbij als bestuurder het verschil maken?

Film | Film Dordts collectief 

Het Dordts Collectief maakt zich er hard voor om de Dordtse kinderen veilig op te laten groeien. Hoe zorgen we voor een veilige opvoedingssituatie, samen met kind en ouders? Projectleider Anneke van Ekeren van gemeente Dordrecht legt het in dit filmpje van drie minuten uit. Het motto is: 'Dordtse kinderen groeien veilig op! Bekijk de film