Arnhems collectief

Veilig Thuis Gelderland Midden werkt in een regio van zestien gemeenten. Elke week komen gemiddeld 85 meldingen binnen. Vijftien procent van deze meldingen leidt tot een onderzoek. Veilig Thuis is kritisch op het instellen van onderzoek omdat het voor de betrokkenen ingrijpend is.

De wijkteams zijn daarbij de belangrijkste samenwerkingspartij. In Arnhem verlenen en organiseren de wijkteams zowel de ondersteuning van volwassenen (Wmo) als jeugdhulp (Jeugdwet). Het zijn integrale teams met twee specialismen. Het schoolmaatschappelijk werk is ook ondergebracht in de wijkteams. Daardoor is er een goede verbinding met het onderwijs.

Reportage | Veilig Thuis en wijkcoach werken samen

Arnhem boekt goede resultaten met versterkte samenwerking tussen Veilig Thuis en de wijkteams. Een resultaat van het Arnhemse Collectief tegen Kindermishandeling. Het is voor de wijkcoach soms lastig binnenkomen in een gezin waar de veiligheid op het spel staat. In zo’n geval gaat nu een medewerker van Veilig Thuis mee, waardoor de wijkcoach beter in positie komt.

De medewerker van Veilig Thuis kan in het gezin uitleg geven over de melding die is gedaan, de wijkcoach richt zich op de hulpverlening. De wijkcoach en de Veilig Thuismedewerker gaan na een melding samen op pad als een gezin niet vrijwillig of zonder meer openstaat voor hulpverlening. Zowel de wijkteams als Veilig Thuis zijn positief over de samenwerking.

Lees de hele reportage

Verbeteragenda | Verbeteragenda Arnhems collectief

In Arnhem is niet alleen bestuurlijk draagvlak, maar ook beleidsmatige prioriteit voor de aanpak van kindermishandeling. Het verminderen van handelingsverlegenheid van professionals die mishandeling signaleren is één van de zaken die daar aan bij kunnen dragen.

Interview | Met wethouder Martijn Leisink

arnhem-wethouder-leisink-600x400.jpg?itoKindermishandeling is alledaags en dichtbij. De verbeteraanpak van Arnhem is dat ook.De sleutel is het versterken van de band tussen het onderwijs en de wijkteams. Signalen van problemen snel bespreken, kan veel leed voorkomen.Wethouder Martijn Leisink, bestuurlijk trekker van het Collectief tegen Kindermishandeling in Arnhem, ergert zich aan het eendimensionale beeld dat vaak wordt geschetst van kindermishandeling. Wethouder Martijn Leisink is bestuurlijk trekker van het Collectief tegen Kindermishandeling in Arnhem.