Amsterdams collectief

Kindermishandeling signaleren is een verantwoordelijkheid van iedereen. Preventie en signaleren zijn de sleutelwoorden in de verbeteraanpak van Amsterdam.

Het is opvallend dat bij de opsporing van kindermishandeling vooral wordt gekeken naar de signalen van kinderen, terwijl we weten dat kinderen mishandeling juist heel goed kunnen verbergen.

De insteek is dan ook dat zorgverleners die werken met volwassenen meer oog moeten krijgen voor de veiligheid van de kinderen in het gezin.

Interview met wethouder Simone Kukenheim

amsterdam-wethouder-kukenheim-600x400.jp Simone Kukenheim is bestuurlijk trekker van het Collectief tegen Kindermishandeling in Amsterdam. Ze is als bestuurder en als mens gedreven voor het onderwerp. ‘De impact van kindermishandeling is enorm. Voor het kind, maar ook voor familie, de school en de buurt. De ernstige incidenten in Amsterdam hebben me diep geraakt.’

Verbeteragenda Amsterdams collectief

Lessen trekken en de praktijk verbeteren door het analyseren van casuïstiek. Dat is de kern van de verbeteragenda van Amsterdam. Net als samenwerking tussen de zorg en de strafketen. Centraal staat daarbij het handelen van jeugdhulpverleners, huisartsen en leerkrachten. De analyse moet kennis opleveren over preventie en signalering ('hoe herken je patronen?') en tot betere samenwerking tussen lokale teams en de andere professionals in wijken.