Veilig Thuis, kindermishandeling en huiselijk geweld

Alle 26 regio's hebben een Veilig Thuis organisatie en krijgen daarbij ondersteuning via het VNG programma De basis op orde (doorontwikkeling Veilig Thuis). Organisaties en gemeenten staan voor een verbeteropgave, waarvoor in opdracht van de VNG een bestuurlijk ondersteuningstraject loopt. Doel: gemeenten en Veilig Thuis organisaties helpen om de kwaliteit van het Veilig Thuis-netwerk naar een hoger niveau te tillen. 

 

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis

De inspecties toetsen begin 2017 bij Veilig Thuis-organisaties of zij samenwerkingsafspraken hebben met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. Het maken van deze afspraken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Veilig Thuis. Bekijk onderstaand factsheet voor een overzicht van de minimale afspraken.

Ondersteuningsprogramma's

  1. VNG programma Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen richt zich op de wachtlijsten bij Veilig Thuis en de inzet van GI’s bij het wegwerken van de wachtlijsten. Het programma richt zich op bestuurlijke aansturing.
  2. VNG programma De basis op orde ondersteunt alle gemeenten en Veilig Thuis-organisaties.