Veilig Thuis

Alle 26 regio's hebben een Veilig Thuis organisatie en krijgen daarbij ondersteuning via het VNG programma Doorontwikkeling Veilig Thuis. Organisaties en gemeenten staan voor een verbeteropgave, waarvoor in opdracht van de VNG een bestuurlijk ondersteuningstraject is gestart. Doel: gemeenten en organisaties helpen om de kwaliteit van het Veilig Thuis-netwerk naar een hoger niveau tillen. 

 

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis

De inspecties toetsen begin 2017 bij Veilig Thuis-organisaties of zij samenwerkingsafspraken hebben met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. Het maken van deze afspraken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Veilig Thuis. Bekijk onderstaand factsheet voor een overzicht van de minimale afspraken.

Ondersteuningsprogramma's

  1. Het VNG programma Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen richt zich op de wachtlijsten bij Veilig Thuis en de inzet van GI’s bij het wegwerken van de wachtlijsten. Het programma richt zich op bestuurlijke aansturing.
  2. Het VNG programma Doorontwikkeling Veilig Thuis ondersteunt alle gemeenten en Veilig Thuis-organisaties.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Leeuwarden en NDSD (Netwerk Directeuren Sociaal Domein)