Tussenrapportage - Aanjaagteam Personen met verward gedrag

Organisatie: 
Aanjaagteam Verwarde Personen i.o.v. Min VenJ, Min VWS en VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

'Samen doorpakken - Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag' is de titel van de tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen. Een beschrijving van wat het aanjaagteam in de oriënterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.

Praktische handreikingen en bouwstenen
De tussenrapportage biedt gemeenten en ketenpartners praktische handreikingen om lokaal hun eigen sluitende aanpak van ondersteuning en zorg op te zetten. Daarnaast geeft het invulling aan het begrip sluitende aanpak door het formuleren van negen concrete bouwstenen, die het aanjaagteam heeft opgehaald uit de praktijk.

Zie ook

Bijlage