Tussenrapportage en monitor stand van het land - Personen met Verward Gedrag

Organisatie: 
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2017

Met de tussentijdse rapportage 'Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent' maakt het Schakelteam Personen met Verward Gedrag na één jaar schakelen de balans op. 

Naast een terugblik op het werk dat al gedaan is in de verdere verbetering van de aanpak voor mensen met verward gedrag, kijkt het Schakelteam ook vooruit naar de nog te nemen stappen.

Aan de hand van de in de bijlage opgenomen monitorrapportage 'stand van het land' worden de actiepunten op een rij gezet.

Infographic

Als toelichting op de tussenrapportage is een infographic gemaakt waar ook de vier speerpunten van het schakelteam voor komend jaar in terug komen.

Kabinetsreactie

Zie ook