Psychosociale Hulp (PSH) bij rampen en ingrijpende gebeurtenissen: wat doet de GGD?

Organisatie: 
GGD GHOR Nederland
Publicatie soort: 
Factsheet
Jaar van uitgifte: 
2019

Het staat in de Wet Publieke Gezondheid: ‘Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen’. In de meeste gemeenten heeft de GGD hierin een beduidende rol. Niet alleen op het gebied van psychosociale hulpverlening bij crisisbeheersing maar ook bij kleinere incidenten en sluimerende crises. Een nieuwe factsheet laat zien wat alle GGD’en aan gemeenten te bieden hebben ten aanzien van psychosociale ondersteuning.

Gemeenten kunnen de GGD gebruiken als expertorganisatie, als crisisorganisatie en als netwerkorganisatie, maar bovenal als  de uitgelezen partij voor coördinatie en advies: deskundig, voorbereid op crises en centraal in een netwerk van gespecialiseerde organisaties.

Voor gemeenten is het belangrijk, dat de specifieke PSH-expertise goed geïntegreerd is in de taak en inzet van de GGD voor gemeenten op het gebied van Publieke Gezondheid. Het was echter niet altijd duidelijk waarvoor gemeenten bij hun GGD terecht kunnen op het gebied van psychosociale hulpverlening.

GGD GHOR Nederland heeft nu een landelijke factsheet ontwikkeld waarin de rol en taak van de GGD op het gebied van psychosociale hulpverlening wordt beschreven. Deze factsheet dient om landelijke en regionale ketenpartners te informeren, zodat de psychosociale hulpverlening voor hun inwoners goed geregeld is. Verschillende GGD’en hebben hiernaast nog aanvullend aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke onrust.