Inventarisatie: Eerste opvang/beoordeling (bouwsteen 5)

Organisatie: 
Advies- en onderzoeksbureau Significant i.o.v. Schakelteam Personen met verward gedrag
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2017

Naar aanleiding van vele vragen over hoe de eerste opvang en beoordeling van personen met verward gedrag in het land is vormgegeven, heeft het Schakelteam door bureau Significant een inventarisatie uit laten voeren. Een secundaire analyse van bestaande businesscases en vooronderzoeken, aangevuld met enkele (telefonische) interviews bij eerste opvanglocaties.

Het doel van de inventarisatie is niet een landelijk dekkend beeld te schetsen, maar om een eerste inzicht te geven in hoe een opvanglocatie georganiseerd kan worden. De selectie van de betrokken locaties is tot stand gekomen door te letten op landelijke spreiding, omvang van het verzorgingsgebied en de positionering van de locatie (nabij een politiebureau, ggz-instelling of ziekenhuis).

Het document is opgebouwd uit drie delen:

  • Aandachtspunten voor regio’s die aan de slag gaan met de (door)ontwikkeling van een beoordelingslocatie
  • Een nadere toelichting van de aspecten die op de ‘overzichtsplaat’ met verschillende varianten zijn benoemd (zie bijlage)
  • Factsheets per onderzochte locatie

De inventarisatie maakt onderdeel uit van:

Bijlage