Gezamenlijk organiseren van doorzettingskracht - Personen met verward gedrag

Organisatie: 
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2017

Op verzoek van de ministeries VWS en VenJ en de VNG heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de lokale doorzettingsmacht per regio geïnventariseerd.

Het team constateerde daarbij echter een dilemma. Er is voldoende geregeld of te regelen qua bevoegdheden en mandaten versus in de dagelijkse praktijk vallen nog steeds mensen tussen wal en schip.

Advies

Het Schakelteam adviseert te investeren in het gezamenlijk organiseren van doorzettingskracht in plaats van doozettingsmacht. Verbeter de regie op een integrale en persoonsgerichte aanpak (casusregie) met als opdracht: “Los op, of schaal op”.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • het creëren van financiële ruimte om eerst te doen wat nodig is
  • een getrapt escalatiemodel met een procesregisseur met directe lijnen met het bevoegd gezag die verantwoordelijk is voor het tijdig op- en afschalen
  • een leerproces gericht op het duiden en oplossen van onderliggende problematiek

Handelingsbank

Naar aanleiding van de inventarisatie is door het Schakelteam een handelingsbank verward gedrag opgezet met concrete oplossingen voor problemen die vaak voorkomen rondom verward gedrag. Wie moet wat doen en op welk moment, wat zijn de mogelijkheden om zelfoplossend te werk te gaan en de lokale doorzettingskracht te vergroten.

Zie ook