Advies niet-acute melding personen met verward gedrag

Organisatie: 
Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2017

Op verzoek van minister Edith Schippers van VWS heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag advies uitgebracht ten aanzien van niet-acute meldingen over personen met verward gedrag.

In het advies worden de volgende voorstellen toegelicht:

  • Een nieuw landelijk telefoonnummer in richten ten dienste van een goede bereikbaarheid van regionale- advies en meldpunten die 24- uur bereikbaar zijn
  • De meldpunten waar mogelijk aan te laten sluiten bij bestaande advies- en meldpunten
  • Erop toe te zien dat de regionale advies- en meldpunten beschikken over de juiste infrastructuur en het juiste netwerk om bij alle meldingen en adviesvragen te kunnen zorgen voor een adequate opvolging