Publicaties

Interventiewijzer Sociaal en gezond

Hoe kunt u als professional, als vrijwilliger of als beleidsmedewerker de gezondheid van mensen bevorderen en ongezondheid helpen voorkomen? De Interventiewijzer Sociaal en Gezond helpt u hierbij een handje. Hierin vindt u een palet aan interventies die zich richten op de sociale factoren die gezondheid beïnvloeden.


Medisch en sociaal verbonden

Bij welke sociaal-emotionele problematiek kunnen professionals vanuit de huisartsenpraktijk doorverwijzen naar het sociaal werk? En wat werkt goed bij het verwijzen en samenwerken?  Het Movisie-onderzoek 'Medisch en sociaal verbonden' gaat over  de kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk. Professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg zijn de belangrijkste doelgroep. Maar de onderzoekers hopen dat 'deze publicatie ook medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars inspireert én motiveert om hun bijdrage te leveren aan een duurzame samenwerking.'


Sociaal maakt Gezond

Sociaal werk levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, van zowel jong als oud. In dit digitale magazine van Movisie en Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) vindt u inspirerende interviews, artikelen en praktijkvoorbeelden over de verbinding tussen sociaal werk, preventie, eerstelijns gezondheidzorg en publieke gezondheid.


Handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’

Richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen (netwerk waar justitie, zorg en bestuur samen komen rond complexe (gezins)problematiek), maar biedt ook aanknopingspunten voor andere professionals.

Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek, en is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van VNG, ministerie van VenJ, managers van Veiligheidshuizen en landelijke ketenpartners.


Huisarts en gemeente:  digitale werkmap 

Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers. Dat maakt dat huisarts en gemeente elkaar vaker tegenkomen en moeten samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen en te verbeteren hebben de LHV en de VNG de digitale werkmap ‘Samen werken in de wijk’ samengesteld


Gespreksvoering met cliënten: model

Een model dat goed is te gebruiken bij de gespreksvoering en in de samenwerking bij de zorgverlening aan patiënten met complexe problematiek, is het zogeheten 4 Domeinenmodel (4D-model). Het is een communicatie- en analysemodel voor professionals in het medische en sociale domein.