Historische lijn programma

  • Het programma Scheiden zonder Schade is vanaf 1 mei 2019 gestart met de uitvoeringsfase. Bekijk hier het uitvoeringsprogramma.
  • Het programma heeft de kwartiermakersfase 1 mei 2019 afgerond. Een voortgangsrapportage is in juni 2019  uitgebracht aan de Kamer.
  • Voorstelling van Zaken organiseerde op 25 februari 2019 in samenwerking met het programma Scheiden zonder Schade een interactief theaterseminar GOED SCHEIDEN voor het brede scala van professionals, betrokken bij scheidingen. Het doel was om door scenes die uitgespeeld werden en gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen kennis en inspiratie te delen en nieuwe inzichten op te doen. Bekijk hier de terugblik.
  • Op 20 september 2018 is het Platform Scheiden zonder Schade in gewijzigde samenstelling voortgezet onder voorzitterschap van André Rouvoet en is het programmateam Scheiden zonder Schade van start gegaan.
  • Op 1 september 2018 is het programma Scheiden zonder Schade van start gegaan met een kwartiermakersfase.
  • Op 9 mei 2018 is de Kamer geïnformeerd door de ministers Dekker (JenV) en de Jonge (VWS) over het vervolg op de acties in een programma Scheiden zonder Schade. Opdrachtgevers zijn de ministeries JenV en VWS in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
  • In september 2017 kreeg André Rouvoet de opdracht om met hulp van een platform van experts (Platform Scheiden zonder Schade) een Agenda voor actie op te stellen. Deze Agenda voor actie is 22 februari 2018 aangeboden aan de ministers van Rechtsbescherming en VWS met de titel ‘Scheiden ...en de kinderen dan?’. Deze Agenda bevat twee ontwikkellijnen en 45 acties.
  • Uit de Divorce Challenge is door een expertpanel een vijftal ‘koplopers’ uit deze inzendingen geselecteerd. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om met ondersteuning van de ministeries hun idee een stap verder te brengen. Bekijk hier de vijf koplopers en hun ideeën.