Vliegende brigade voor hulp bij aanpak verwarde personen

Werkt u met uw partners aan een sluitende aanpak en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vliegende brigade Personen met Verward Gedrag. De brigade levert expertise die u kan helpen bij uw vraagstukken.

De vliegende brigade van het schakelteam Personen met Verward Gedrag kijkt samen met u en uw partners naar wat nodig is voor het realiseren van een oplossing. Zij leveren de expertise die u kan helpen bij vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of wet- en regelgeving.

Ook kan de brigade u in contact brengen met partijen die vergelijkbare vraagstukken tegenkwamen. Het schakelteam deelt de opgedane kennis en ervaring met de rest van het land.

U kunt de vliegende brigade bereiken via:

Schakelteam opvolger van het aanjaagteam Verwarde Personen

Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft in 2015-2016 de rol van aanjager en katalysator vervult bij het vraagstuk van mensen met verward gedrag. Het fundament voor een persoonsgerichte en domeinoverstijgende aanpak ligt er, maar het werk is nog niet af. Een nieuwe fase is nodig, de slag naar verdere realisatie.

Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft als opvolger van het aanjaagteam een schakelteam ingesteld. Hoofddoel van dit nieuwe team is het ondersteunen en faciliteren van de implementatie van de bouwstenen aanpak verwarde personen. De inzet is dat in oktober 2018 alle gemeenten en regio’s beschikken over een goed sluitende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag.

Leren van de verdiepingsregio's

Gemeenten en hun ketenpartners werken hard aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Zo wordt op verschillende plaatsen gewerkt aan het gezamenlijk gebruik van een crisiskaart, aan preventie en vroeg signalering, alternatieve vormen van vervoer en zijn er verschillende opvanglocaties waar snelle risicotaxatie en eventueel doorverwijzing plaatsvindt.

Het schakelteam leert mee met de verdiepingsregio's en deelt, ondersteunt en versterkt het geleerde land breed.

Bestuurlijke afspraken implementatie

Het kabinet en de VNG roepen gemeenten op om voor het eind van 2016 bestuurlijke afspraken te maken over de implementatie van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Ook hierin wil het schakelteam gemeenten graag ondersteunen.

Meer informatie