Tussenbericht 'Personen met verward gedrag': VNG-reactie

Voorzitter Onno Hoes bood gisteren het nieuwe Tussenbericht van het Schakelteam Personen met verward gedrag aan de opdrachtgevers aan. Namens de VNG was Algemeen directeur Jantine Kriens aanwezig.

Zij wees erop dat breed het inzicht leeft dat Rijk, gemeenten en partners als zorg, politie en OM elkaar nodig hebben bij lastige maatschappelijke opgaven als goede hulp aan mensen met verward gedrag. ‘Nu de mensen in beeld komen kunnen we maatwerk in zorg en begeleiding leveren’, aldus Kriens. 'Bij de een gaat het om huisvesting, bij de ander om financiële problematiek.'

'Onderwerp voor coalitieakkoorden'

Onno Hoes: 'Gemeenten zijn goed met het thema aan de slag, maar de werkelijkheid is weerbarstig'. Hoes vindt dat het onderwerp niet mag ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden. De VNG ziet dat gemeenten het onderwerp belegd hebben in de regio en een effectieve aanpak neerzetten.

Voor de VNG/gemeenten is de verbinding van zorg en veiligheid een agendapunt. In de zorgakkoorden zitten voor ons de randvoorwaarden de randvoorwaarden om de zorg en het sociaal domein te verbinden.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Blokhuis (VWS): 'Het Tussenbericht leert ons veel dingen. Een respons van 90 procent op enquête is een mooie score. Er is heel veel goeds gebeurd. Gemeenten hebben de dingen goed opgepakt en hebben veel gedaan. Er ligt een goed fundament, maar we moeten nog stappen zetten.'

Voorbeeld: Den Haag

Het tussenbericht werd uitgereikt in Den Haag in een locatie van GGZ-aanbieder Parnassia, waar goed met politie en gemeente wordt samengewerkt. Jantine Kriens: ‘De gemeente zet hier het maatschappelijk vraagstuk scherp neer, dat is belangrijk voor de mensen zelf. Maar als samenleving word je er ook beter van’.

Gemeenten hebben het overzicht en kunnen het maatschappelijk vraagstuk scherpstellen en vervolgens de partijen bij elkaarbrengen. Ze gaan het niet zelf allemaal uitvoeren.

Meer informatie

Het Schakelteam werkt nog tot 1 oktober van dit jaar door bij de implementatie van de bouwstenen van de aanpak voor verward gedrag. Hieronder het bericht van het Schakelteam (met links naar het tussenbericht, de bijlagen en verdere informatie).

Zie ook