Subsidieoproepen: vervoer en regionale aanpak verward gedrag

In deze ronde kunt u via ZonMw subsidie aanvragen voor zowel 'Regionale aanpak verward gedrag' als 'Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag'. Bij de vervoersprojecten gaat het om oplossingen voor acuut én niet-acuut of alleen niet-acuut vervoer. 

Regionale aanpak

U kunt subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen van de bouwstenen voor een lokale, goedwerkende aanpak verward gedrag.

Randvoorwaarden

  • Projecten richten zich op de realisatie van één, meerdere, of alle bouwstenen.
  • De looptijd sluit aan bij de lokale situatie en omvang van het probleem in uw regio.

Deze oproep is niet bedoeld voor onderzoek en er kunnen maar beperkt middelen voor monitoring en evaluatie aangevraagd worden.

Experimentele projecten vervoer

U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer.

Randvoorwaarden

  • Het project betreft een lokaal samenwerkingsverband.
  • Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep.

Deadline indiening

Voor beide oproepen kunt u tot 15 mei 2018, 14.00 uur subsidie aanvragen via ProjectNet van ZonMw.

Meer informatie

Zie ook