Subsidieoproepen projecten verward gedrag

Bent u bezig met de implementatie van de wijk GGD'er, een regionale aanpak, een integraal aanbod zorg en begeleiding, of scholing van uw medewerkers op het gebied van mensen met verward gedrag? Vraag dan nu subsidie aan!

Eerder afgewezen verzoeken kunt u bij een herhalingsoproep in aangepaste vorm eenmalig opnieuw indienen.


Implementatie wijk-GGD’er

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met de wijk-GGD’er in uw gemeente. De wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Met ondersteuning van het CCV.

Deadline
Tot 4 oktober 2018, 14.00 uur kunt u uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Volledige omschrijving


Regionale aanpak verward gedrag

U kunt subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen van de bouwstenen voor een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Deadline
Tot 30 oktober 2018, 14.00 uur kunt u uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Volledige omschrijving


Integraal aanbod zorg en begeleiding

Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar.

Deadline
Tot 18 december 2018, 14.00 uur kunt u uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Volledige omschrijving


Trainingen gemeentelijke teams

Gemeenten beschikken niet altijd over de financiële ruimte om medewerkers te scholen. Het actieprogramma verward gedrag van ZonMw biedt gemeenten eenmalig een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan.

Deadline
Er kan doorlopend aangevraagd worden.

Volledige omschrijving en aanvraagformulier


Informatieplein verward gedrag

Informatiemiddag over de subsidiemogelijkheden via ZonMw.


Meer informatie