Subsidieoproep: Triage- en meldfunctie acuut verward gedrag

ZonMw heeft een subsidieoproep uitgeschreven voor het versterken van de triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag. Het gaat daarbij om de inzet van extra personeel voor de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) triagefunctie bij crisisdienst of meldkamer.

Aanleiding oproep

Het SiRM heeft in september 2017 de handreiking Voorlopig model melding opgesteld, met als doel om de keten van acute en niet-acute meldingen personen met verward gedrag te verbeteren en een snellere toeleiding naar passende hulpverlening te realiseren. Om dit te bereiken stelt SiRM een aantal verbeterpunten voor. ZonMw is gevraagd de verbeteringen aan de hand van een aantal samenhangende acties te faciliteren.

Triage- en meldfunctie acute hulpvraag

Deze subsidieoproep heeft betrekking op het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) triagefunctie door het inzetten en trainen van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer. Ook het monitoren van de extra inzet valt onder de subsidie.

Randvoorwaarden

  • de partij die de APH-triagefunctie in de regio uitvoert is de hoofdaanvrager.
  • de hoofdaanvrager maakt deel uit van een lokaal samenwerkingsverband dat afspraken gemaakt heeft over de positionering van de APH-triagist.
  • alleen crisisdiensten die werken met, of bezig zijn met de implementatie van, de GGZ-triagewijzer komen in aanmerking voor subsidie.

Sluitingsdatum

U kunt tot 17 april 2018, 14.00 uur subsidie aanvragen via ProjectNet van ZonMw.

Meer informatie

Zie ook