Subsidie voor inschakelen experts aanpak verward gedrag

Werkt u met uw partners aan een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Zoekt u expertise bij het oplossen van vraagstukken? Dan kunt u met subsidie van ZonMw een expert inschakelen om u te helpen. 

De door het Schakelteam ingestelde Vliegende Brigade is door ZonMw overgenomen en gaat (ook na 1 oktober 2018) verder onder de naam Vliegende Brigade+.

Experts inhuren met subsidie

Het expertteam van de Vliegende Brigade+ is aangevuld met specialisten en organisaties die specifieke kennis hebben van onderdelen en/of bouwstenen voor een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag. Deskundigen die u kunt bekostigen door een aanvraag in te dienen bij ZonMw. Hiervoor zijn vouchers uitgeschreven van maximaal € 10.000,- per stuk.

Procedure

Op de site van ZonMw staan per onderdeel/bouwsteen de beschikbare experts en hun contactgegevens. U kiest zelf een deskundige en neemt contact op. Aan de hand van de met de expert gemaakt afspraken vraagt u vervolgens een voucher aan bij ZonMw. Zij beoordelen uw aanvraag en laten u binnen twee weken weten of uw voucher toegekend wordt. Zonodig wordt om een extra toelichting gevraagd.

Inzetmogelijkheden

De Vliegende Brigade+ kan ingezet worden voor verschillende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld:

  • Ondersteuning en begeleiding om afspraken te stimuleren, te versnellen en implementatie te bevorderen of te realiseren in het kader van een passende aanpak voor personen met verward gedrag.
  • Benutting van alles wat al in de regio in gang is gezet, en bij het borgen van datgene dat nog moet worden ontwikkeld.
  • Begeleiding van borgingsafspraken door de betrokken partijen, waaronder het ondersteunen van de organisatie- en governance structuur.

Meer informatie

Zie ook